Integritetspolicy

Worldskills Swedens integritetspolicy för Gymnasievalet

Din sekretess är viktig för oss och vi vill vara transparenta med informationen vi samlar in och hur vi använder den. Denna integritetspolicy gäller för funktionen.

Gymnasievalet som finns på url:en gymnasievalet.worldskills.se/

Inledning

Vi uppskattar att du besöker https://gymnasievalet.worldskills.se/ och använder tjänsten. I samband med att du använder tjänsten nyttjar vi din e-postadress för att kunna leverera en sammanfattning av tjänsten till dig.

Ansvarig för hantering av personuppgifter

WorldSkills Sweden är ansvariga för de personuppgifter som samlas in. WorldSkills Sweden äger och ansvarar för innehållet på webbplatsen.

Åtagande

Vi tar säkerhet av dina personuppgifter på största allvar. Därför vidtar vi alla åtgärder vi kan för att hantera dina personuppgifter på ett säkert sätt. Vi följer lagstiftningar gällande personuppgiftshantering och tillämpar branschens etiska regler.

Insamling av personuppgifter

Vi värnar om att skydda din personliga integritet och samlar in personuppgifter på ett säkert och ansvarsfullt sätt i enlighet med gällande lagar och regler.

Behandling av personuppgifter

Vi använder endast din e-postadress för att kunna förse dig med resultatet från testet Gymnasievalet. Det underlättar också för dig att jämföra dina resultat med en annan person.

Vi delar inte dina personuppgifter till någon annan part. Vi skyddar alltid dina personuppgifter i enlighet med vår integritetspolicy och gällande lagstiftning och vi kommer att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din data hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå jämförbar med och i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Sekretess och säkerhet

Vi vidtar en rad olika säkerhetsåtgärder för att det ligger i vårt och ditt intresse att upprätthålla tjänstens säkerhet och skydda dina personliga uppgifter. För att kunna garantera säkerhet och sekretess använder vi oss av avancerade krypteringsmetoder och brandväggar för att skydda dina uppgifter. Under vår hantering av dina personuppgifter vidtar vi rimliga åtgärder för att skydda dina uppgifter från förlust, missbruk, otillåten åtkomst, avslöjande, ändring eller förstöring.